sanatçı-zanaatçı

 

Etkinlik
Sanatçı-Zanaatçı


 

DERS

Görsel Sanatlar

SINIF

5-A

YAKLAŞIK SÜRE

3 Ders saati

TEMEL BECERİLER

Araştırma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, Sanat aracılığıyla iletişim kurma, Estetik bilinç kazanma, Sorumluluk alma, Başladığı işi bitirme.

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlar Kültürü.

KAZANIM

1.Bir eserin görsel sanatların hangi dalına ait olduğunu ayırt eder.
7. Sanatçı –zanaatçı ayrımını yapar.

ARAÇ ve GEREÇLER

Örnek röbrodiksiyon Gazete dergi afiş, davetiye pastel boya resim kağıdı

TEKNİKLER

Sanat Eseri İnceleme,pastel boya

YÖNTEMLER

Araştırma, Tartışma, Sunum, uygulama

DUYUŞSAL ve DÜŞÜNSEL HAZILIK

Öğrencilerden; Sanatçı – zanaatçı yı araştırmaları, Örnek röbrodiksiyon Gazete dergi afiş, davetiye vb örnekleri getirmeleri istenir.

       

 

UYARILAR,BİLGİYİ PAYLAŞMA,UYGULAMA

 

Öğrenciler derse getirdikleri Örnek röbrodiksiyon Gazete dergi afiş, davetiye vb örnekleri sınıfta paylaşmaları sağlanır.
          Ünlü sanatçılara ait röprodüksiyonlar, sanatçılar hakkındaki gazete broşürleri, yazılar, filmler vb. dokümanlardan yaralanarak sanatçının önemi vurgulanır. Çevrede veya sınıf ortamındaki sıra, masa, sandalye, koltuk gibi ürünleri yapanların ise birer zanaatçı oldukları açıklanır. Ancak, bu ürünleri tasarlayanların (çizenlerin) birer “tasarımcı” olduğu hatırlatılır.
         

Konu ile ilgili ilk ders sanat ve sanatla ile uğraşan kişi ile ilgili iki  boyutlu görsel çalışma yapmaları, 2.ders zanaatçı ve uğraştığı iş ile ilgili  iki boyutlu görsel çalışmalar yapmaları sağlanır.

Sanatçı (Artist): Sanatla profesyonel bir şekilde uğraşan kimse.(Ressam, Heykeltıraş, Mimar,ses sanatçısı,sinema sanatçısı,tiyatro sanatçısı)

Zanaatçı: Daha çok teknik yeteneğe ve ustalığa dayanarak üretim yapan kimse.(Kakmacılık,Çömlekçilik,Aşçılık, Duvarcılık, Marangozluk,Ayakkabıcılık,Kalaycılık,Bakırcılık vb gibi.)

 

 

DEĞERLENDİRME

 

1. Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı değerlendirilir.
2. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlardan çalışmalarından yola çıkarak görsel sanatlar alanında, soyut ve somut ifade biçimlerini ayırt etme becerisine ulaşma düzeyleri değerlendirilir.

Ek Bilgi