eser analizi

 

Etkinlik
Eser Analizi
6-27 şubat 2012

 

DERS

Görsel Sanatlar

SINIF

8

YAKLAŞIK SÜRE

3 Ders saati

TEMEL BECERİLER

Araştırma, Karar verme, , Girişimcilik,Eleştirel düşünme, sanat aracılığı ile iletişim kurma, karar verme, görsel okuma, estetik algının geliştirilmesi, estetik bilinç kazanma.

ÖĞRENME ALANI

Görsel Sanatlar Kültürü

KAZANIM

1. Sanatın kendine özgü evrensel bir dili olduğunu kabul eder.
2. Farklı sanat akımları hakkında bilgi edinir.
3. Farklı ifade biçimlerinin sanatın dallarını oluşturduğunu fark eder.
4. Duygu ve düşüncelerini görsel sanatların farklı dalları ile ifade edebileceğini bilir.
5. Karşılaştığı evrensel ve ulusal sanat eserlerinin sanatçılarının yaşam
öykülerini öğrenmeye istek duyar.
6. Gösterilen sanat eserindeki
görsel biçimlendirme ögelerinin sanatsal düzenleme ilkelerine göre nasıl düzenlendiğini açıklar.
8.Görsel sanat eserinin oluşmasında, dönemin düşünce ve inanç sistemlerinin, coğrafi özelliklerinin ve çeşitli olayların etkisini tartışır.
9.Sanatın kültürü aktarma yollarından biri olduğuna ilişkin örnekler verir.
12. Gördüğü sanat eseri hakkında estetik bir yargıya varır.

ARAÇ ve GEREÇLER

Resim Kâğıdı, Resim Kalemi, Pastel Boya, Sulu Boya, Guaj Boya, Suluboya Fırçaları, Palet, Su, Su Kabı.

TEKNİKLER

Röprodüksiyon Çalışması

YÖNTEMLER

Araştırma, Soru Cevap, Uygulamalı Çalışma.

DUYUŞSAL ve DÜŞÜNSEL HAZILIK

Öğrencilerden Sanat Akımlarının Araştırılmaları ve Sanatçılara ait bir sanat eserini incelemeleri ve istedikleri bir sanat eserinin derste çalışılmaları istenecek

       

 

UYARILAR,BİLGİYİ PAYLAŞMA,UYGULAMA

 

Öğrenciler Sanat akımları ve sanatçılara ait eserlerle ilgili yaptıkları araştırmalarını sınıfa getirirler, Öğrencilere eserlerden nasıl etkilendiklerini; fırça vuruşları, ele aldıkları konular, renkler, duygularda sanatçıların nelere dikkat ettikleri ve neyi anlatmak istedikleri konusunda konuşmaları sağlanır.
Vincent Van Gogh, Toulouse Lautrec, Frida Kahlo, Fikret Mualla, Cihat Burak vb. sanatçılardan araştırdıkları, inceledikleri,  karar verdikleri bir sanat eserini istedikleri bir teknikle çalışmaları istenir Öğrenciler, Kolâj, Suluboya, Lavi, desen veya pastel tekniklerinden birini seçerek çalışırlar.
Yapılan Çalışmalar etkinlik sonunda sınıfta sergilenerek tüm öğrencilerin aktif katılımıyla eleştirilir.

5. Sanatsal Düzenleme İlkeleri

Denge: Karşıt iki gücün denk gelmelerinden doğan durum.

Kompozisyonda dengelenecek birtakım değerler vardır. Açıkkoyu, yuvarlak-köşeli, düz-eğri, büyük-küçük, yatay-dikey, soğuk-sıcak, boşluk-doluluk vb.

İki tür denge vardır: Simetrik ve asimetrik.

Hareket ve Ritim: Hareket, bir sanat eserindeki nesnelerin hareket hissi uyandıracak şekilde düzenlenmesidir. Ritim ise bir sanat eserinde görsel bir tempo yaratmak için tekrarlanan elemanların dikkatli düzenlenmesiyle gerçekleştirilir.

GuernicaPablo Picasso tarafından 1937'de yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan, 7,76 m eninde ve 3,49 m yüksekliğinde anıtsal tablodur. Saldırı sırasında 250 ila 1.600 kişi hayatını kaybetmiş, çok daha fazla sayıda kişi de yaralanmıştı.

Guernica, yaklaşık 3,5 metre yükseklik ve 7,8 metre genişlik ile dikkat çekici büyüklükte, tuval üzerine sadece siyah ve beyaz renklerde yağlıboya ile yapılmış bir resimdir. Picasso bu resimdeki amacı, kendi dönemindeki Kazimir Maleviç vb. bazı ressamların yaptığı gibi, gerçekleri temsil etmeyecek bir soyutlamaya ulaşmak değildi. Tabloda, ölüm, şiddet, gaddarlık ve çaresizlik sahneleri, bunların asıl sebebi gösterilmeksizin işlenmiştir. Tablonun siyah beyaz oluşuyla, o dönemdeki gazetelerde yayımlanan fotoğraflara yakınlık sağlanmış, ayrıca savaşın yarattığı cansızlık vurgulanmıştır.

Guernica'da, acı çeken insanlar ve hayvanlar ile kaos içindeki yıkılmış binalar betimlenmiştir.

  • Tüm sahne bir odanın içindedir, sol tarafta yer alan büyük gözlü boğa, kucağındaki ölü çocuğa ağlayan bir kadının üzerinde durur.
  • Resmin merkezinde acı içinde yıkılmak üzere olan, mızrakla vurulmuş bir at bulunur. Atın burnu ve üst dişleri, bir insan kafatası şeklindedir.
  • Atın altında bir askerin parçalanmış cesedi vardır. Asker, üzerinde çiçeklerin büyüdüğü kırılmış bir kılıç tutmaktadır.
  • Acı çeken atın üzerinde, göz şeklindeki çıplak bir ampül parlamaktadır.
  • Atın sağ üst tarafında, bu vahşi sahnelere tanıklık ederek camdan içeri girmekte olan, korku dolu bir kadın figürü vardır. Kadın, elinde yanan bir gaz lambası taşır.
  • Korku içindeki bir başka kadın sağdan yalpalayarak merkeze doğru ilerlemektedir. Kadın, parlayan ampüle boş gözlerle bakmaktadır.
  • Boğanın, atın ve çocuk için ağlayan kadının dilleri olarak çizilmiş olan hançerler çığlıkları simgeler.
  • Sol uçta, dehşet içinde kollarını kaldırmış bir adam, yukarıdan ve aşağıdan ateşlerle sarılmıştır.
  • Resmin sağ ucunda, açık bir kapıyla sonlanan siyah bir duvar vardır.

 

 

DEĞERLENDİRME

 

1. Her öğrencinin sürece katılıp katılmadığı değerlendirilir.
2. Öğrencilere yaptıkları çalışmalara ilişkin sorular yöneltilir:
a) Sanat akımları neden doğmuştur? Aralarındaki benzerlik ve farklar nelerdir?
b) Sanatçı ve sanat eseri nedir?
c)Uygulama esnasında en çok hoşunuza giden şey ne oldu?

SANAT ESERİ İNCELEME SORULARI

BETİMLEME
• Bu nedir? (resim, seramik, heykel, fotoğraf vb.)
• Bu eserde neler görüyorsunuz?
• Eserde neler oluyor?
.
ÇÖZÜMLEME
• Renkler nasıl düzenlenmiş?
• Çoğunlukla hangi renk tonları (koyu, orta, açık) kullanılmış?
• Hangi çizgileri (düz, eğri, kırık) görüyorsunuz?
• Çoğunlukla hangi çizgiler kullanılmış?
• Hangi şekilleri (geometrik, organik) görüyorsunuz? Çoğunlukla hangileri kullanılmıştır?
• Eser genelinde hangi doku (yumuşak, sert) vardır?
• Nesneler eserde nasıl yerleştirilmiştir?
• Tekrar eden fi gür ve nesneler var mı?
• Eserdeki fi gürler ve nesneler gerçek büyüklüğünde midir?
• İlk bakışta dikkatinizi çeken nedir?
• Sanatçı bu eseri hangi teknikle yapmış olabilir?
.
YORUM
• Sizce bu eserde ne anlatılıyor?
• Renkler size ne hissettiriyor?
• Dokunsanız ne hissedersiniz?
•Nasıl bir ses duyuyorsunuz?
• Nasıl bir koku alıyorsunuz?
• Nasıl bir tat alıyorsunuz?
• Simge kullanılmış mı, varsa ne anlatıyor olabilir?
• O dönemde sanatçı bu eserle ne anlatmış olabilir?
.
YARGI
• Sizce bu eser neden değerlidir ?
- Gerçeğe uygun yapıldığı için,
- Alışılmışın dışında renk ve şekiller kullanıldığı için,
- Duyguları açığa vurduğu için,
- Bir ileti verdiği için vb.

Ek Bilgi